Simpact-logo

nix


Gemma, de virtuele WMO-consulente

 

 

 

 

logo


 


De voorlichting over de Wmo door gemeenten en de verwijzing naar lokale partijen gebeurt grotendeels online en in tekstuele vorm. Uit onderzoek van de Universiteit Twente (‘Digitale vaardigheden van Nederlandse Burgers’, april 2008) blijkt echter dat websites vooral voor lager opgeleiden en ouderen (belangrijke doelgroepen van de Wmo) moeilijk te gebruiken zijn. Daar komt nog bij dat meer dan 50% van de mensen uit diezelfde doelgroep ook moeite heeft met begrijpend lezen, waardoor tekstinformatie op een website niet of onvoldoende overkomt. Dit heeft ons op het idee gebracht om te kijken of er door een andere manier van internetgebruik niet veel beter resultaat bereikt kan worden. Het resultaat is Gemma: een intelligente 3D-avatar, waarmee je online een (chat)gesprek kunt aanknopen.

In het project hebben we samenwerking gezocht met Artificial Industry – een bedrijf met jarenlange ervaring in 3D-animatie van personen – en Live Presence, een bedrijf dat gespecialiseerd is in geautomatiseerde vraagafhandeling. Samen hebben we Gemma bedacht. Gemma is een leuk, zakelijk ogend 3D-personage waar een bezoeker al ‘chattend’ vragen aan kan stellen en die mensen ook interactief verder kan verwijzen. Belangrijk verschil met andere applicaties is dat Gemma ook echt een dialoog aangaat, mensen al pratende 'aan de hand' kan nemen en een zelflerende database heeft. Vragen die Gemma niet meteen kan beantwoorden worden via het systeem afgehandeld door een 'echte' medewerker, waarna het gegeven antwoord automatisch verwerkt wordt.

Wat levert Gemma een gemeente op?

  1. Burgers kunnen in veel meer gevallen zelf het antwoord op vragen vinden (minder belasting van personeel);
  2. De kwaliteit van de online beantwoording wordt beter/begrijpelijker (grotere tevredenheid van uw burgers);
  3. Ook buiten openingstijden van de gemeente adequate afhandeling van de meeste Wmo-vragen.

Gemma kan desgewenst ook verder worden uitgebreid met modules voor andere afdelingen of algemene vraagafhandeling, zodat ze uiteindelijk in de breedte voor uw hele gemeente toepasbaar is.

Meer weten?

Maak meteen een afspraak met Stephan Roijers via deze AfspraakDirect-knop: Maak een afspraak

 nix

HOME | CONTACT | ENGLISH

nix

 

Innovatieve Elektronische diensten

De volgende innovatieve diensten zijn ontstaan uit of betrokken bij projecten van Simpact.

 


© 2005 Simpact BV - Postbus 489, 5600 AL Eindhoven, De Zaale 11 (routebeschrijving), 040-2379600HOME | CONTACT | ENGLISH