Simpact-logo

nix
"Nog steeds horen we dat breedbandinnovatie pas kan als er ook glasvezelinfrastructuur ligt.
Niets is minder waar!"


Onderscheid in benadering
Zoals u in onze visie heeft kunnen lezen richten wij ons primair op de kansen die breedband biedt aan de maatschappij. Daarbij gaat het nog niet over diensten, technologie en infrastructuur, maar veel meer over het gezamenlijk met alle stakeholders definiëren van de toegevoegde waarde van breedband voor een bepaald thema. Als die groot genoeg is en breed wordt onderkend, is het vervolgens organiseren van diensten en infrastructuur een stuk makkelijker. Op deze manier weten we de traditionele kip-ei-situatie te doorbreken.

Onderscheid in werkwijze
Hoewel advies beslist onderdeel uitmaakt van onze aanpak, zijn wij geen consultants. Wij gebruiken onderzoek, best practices en onze eigen ervaringen het liefst in toegepaste vorm, met concrete resultaten als doel. Daarbij helpt het dat wij veel kennis hebben van breedbandinnovatie, zowel nationaal als internationaal, en zowel op het gebied van diensten als op infrastructuur. We zijn hands-on specialisten, die onze adviezen graag met daden onderbouwen. Onze kracht ligt vooral in het tot uitvoering brengen van plannen en ideeëen, met name daar waar het succes staat of valt met de medewerking van anderen.

Onderscheid in netwerk
We hebben een enorm relatienetwerk, natuurlijk bij uitstek op het gebied van (breedband)innovatie, maar ook op maatschappelijke thema's en in het bedrijfsleven. Maar veel belangrijker: we weten dit netwerk steeds weer te mobiliseren om meerwaarde te geven aan onze dienstverlening. Of het nu gaat om partnerships in een project, het tijdelijk organiseren van extra capaciteit of de inbreng van zeer specialistische kennis: we kennen de juiste mensen en zetten ze graag voor u in.


nix

HOME | CONTACT | ENGLISH

nix


© 2005 Simpact BV - Postbus 489, 5600 AL Eindhoven, De Zaale 11 (routebeschrijving), 040-2379600