Simpact-logo

nix
Kernwaarden Simpact

  • Meer doeners dan schrijvers
  • Meer oplossers dan adviseurs
  • Meer vernieuwers dan bestendigers
  • Meer pragmatici dan wetenschappers


In Simpact zijn de leerervaringen van meer dan 150 innovatietrajecten in Kenniswijk samengekomen met de jarenlange individuele innovatie-expertise van de oprichters. Als collega's bij Kenniswijk zagen zij al de kansen die breedband de maatschappij kan bieden en wat ervoor nodig is om deze kansen te verzilveren. De stap naar een eigen bedrijf was toen snel gezet.

De twee achter de BV
Het managementteam van Simpact bestaat uit twee mensen met een jarenlange achtergrond in techniek en innovatie, maar wel vanuit een eigen expertise en interessegebied:

(foto) Stephan Roijers
Aldebert Wiersinga (foto)
nix
Stephan Roijers

Stephan heeft een hoog probleemoplossend vermogen en weet na tientallen innovatieprojecten en onderzoeken als geen ander hoe je eindgebruikers succesvol gebruik kunt laten maken van digitale innovaties.

Stephan is in 1988 afgestudeerd in Communicatie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven.Sinds 1994 is hij vrijwel uitsluitend bezig geweest met ‘digitale innovaties’. In 2002 kwam hij in dienst van Kenniswijk BV. Daar is hij met name verantwoor-delijk geweest voor ondersteuning van de ruim 150 innovatieve ICT-projecten op het gebied van marketing, communicatie en onderzoek.

Aldebert Wiersinga

Medeoprichter en Managing Partner van Value Creation and Company. Entrepreneur sinds 1999. Aldebert heeft veel ervaring in de high-tech industrie, met name op financieel en organisatorisch gebied. De afgelopen twee jaar is hij onder meer actief geweest als Managing Partner van Centior, waar hij verantwoordelijk was voor Strategy, Marketing en Finance

Value Creation & Company heeft een klein aandeel in Simpact.


nix

HOME | CONTACT | ENGLISH

nix


© 2005 Simpact BV - Postbus 489, 5600 AL Eindhoven, De Zaale 11 (routebeschrijving), 040-2379600HOME | CONTACT | ENGLISH