Simpact-logo

nixMaatschappij moet breedbandinnovatie sturen

Mensen voelen zich van nature prettig bij consistentie, veiligheid en zekerheid. Er is dan ook 'gezonde' weerstand tegen vernieuwing en verandering - zeker als we deze moeilijk kunnen bevatten (lees ook eens ons artikel hierover). Deze weerstand - en niet techniek, organisatie of marketing - is de grootste drempel om een breedbandinnovatie succesvol te ontwikkelen en te laten landen. Niet alleen wordt dit onderschat, maar ook weten weinig mensen hoe deze drempel goed te slechten.

Om een innovatie goed te laten landen moet je deze 'weerstanden' in de hele keten overwinnen - en dat is vooral mensenwerk. Vaak wordt vooral aandacht besteed aan de aanbodzijde, maar de vraagzijde - de burger - is vrijwel altijd onderbelicht. Het is onze ervaring dat juist een benadering vanaf de vraagzijde zeer effectief is. Een goed georganiseerde en gearticuleerde vraag is - mits goed ingezet - een geweldige motivator naar partijen in de keten. Als de maatschappij om de innovatie vraagt en draagvlak biedt, kan de keten haast niet achterblijven.

Vanuit deze visie heeft Simpact haar werkwijze vorm gegeven. Wij draaien het proces om en brengen een innovatie juist vanuit de gebruiker naar de techniek en krijgen op die manier resultaat.

Simpact: Innovatie voor elkaar


nix

HOME | CONTACT | ENGLISH

nix


© 2005 Simpact BV - Postbus 489, 5600 AL Eindhoven, De Zaale 11 (routebeschrijving), 040-2379600HOME | CONTACT | ENGLISH