Simpact-logo

nix


Breedband in het Limburgse buitengebied

In april 2011 leverde Simpact in opdracht van de provincie Limburg een record-tijd van nog geen twee weken een gefundeerde QuickScan op naar de (on)mogelijkheden van draadloze technologie als alternatief voor breedbandverbindingen in het buitengebied.

Het leggen van (glasvezel)kabels in buitengebieden is niet rendabel omdat de graaf/aanlegkosten veel te hoog zijn. Tegelijkertijd ziet men veel toegevoegde waarde voor breedband in buitengebieden. Provincie Limburg en gemeente Gulpen-Wittem wilden weten of draadloze verbindingen dit dillemma zouden kunnen oplossen.

Uit de QuickScan bleek echter dat dit maar in (zeer) beperkte mate het geval zou zijn. Wel kwam Simpact op eigen initiatief met een beter alternatief: glasvezel door het riool. Dit is een betrekkelijk nieuwe techniek, waarbij de aanlegkosten beduidend lager zijn dan graven en waarbij gebruik wordt gemaakt van een andere infrastructuur die in vrijwel elk gebouw in Nederland aanwezig is. Met een combinatie van fiber-through-the-sewer en draadloze technologie zou zo het Limburgse buitengebied wel vrijwel geheel op rendabele wijze van breedband kunnen worden voorzien.

De conclusies van het rapport zijn ook zeer interessant voor andere gemeenten en provincies, waar men voor wat betreft de buitengebieden met dezelfde problematiek kampt.

Een greep uit de media-aandacht:

Het rapport is op te vragen bij Provincie Limburg:

  • Ir W. Blanksma, wj.blanksma(at)prvlimburg.nl, 043-3897248
  • Drs. E. Ritzen, em.ritzen(at)prvlimburg.nl, 043-3897458

. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 


nix

HOME | CONTACT | ENGLISH

nix

 © 2005 Simpact BV - Postbus 489, 5600 AL Eindhoven, De Zaale 11 (routebeschrijving), 040-2379600HOME | CONTACT | ENGLISH